نسل جدید چه می کند ؟
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نسل جدید چه می کند ؟ ،آیا امروز هم مثل سال 1358 ملّت ایران به قانون اساس

با توجه به این که نسل جدید در عرصه ی فعالیت های اجتماعی ـ سیاسی به سنّ قانونی رسیده اند، آیا برای لحاظ دیدگاه و خواست این نسل نیاز به رفراندم جدیدی برای قانون اساسی نیست؟ آیا امروز هم مثل سال 1358 ملّت ایران به قانون اساسی وفادارند؟

پاسخ:

اولا: این اشکال یا پیشنهاد در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران، در مورد سایر نظام های به اصطلاح دموکراسی غربی نیز مطرح خواهد شد, زیرا در ا کثر این نظام ها پس از گذشت ده ها سال، نه تنها رفراندم جدیدی در مورد قوانین اساسی خود انجام نداده اند بلکه هیچ گونه اصلاحی در آن ها انجام نشده است.
ثانیاً: از ویژگی های قانون اساسی این است که باید در حد امکان ثابت و بادوام باشد, والاّ ثبات سیاسی کشور و نظام زیر سؤال می رود. نظام هایی که دارای ثبات سیاسی نیستند، همواره دچار مشکلات و مفاسد بسیاری می باشند.
ثالثاً: از علایم و دلایل وفاداری ملّت و نسل جدید به قانون اساسی، شرکت آن ها در انتخابات متعددی است که هر چند وقت یک بار در کشور طبق قانون اساسی برگزار می شود. مردم به این طریق، تعهد و بیعت را با نظام و قانون اساسی اعلام می کنند, وگرنه می توانند با برخوردهای منفی و تحریمی خود، نارضایتی و مخالفت خویش را با نظام، نشان دهند, یعنی همان کاری که گروه های معاند نظام انجام می دهند.
علاوه بر این، شرکت آن ها در راهپیمایی های میلیونی 22 بهمن و روز قدس که مربوط و منتسب به نظام است، نشان گر وفاداری آن ها به قانون اساسی است.
رابعاً: بر فرض که قانون اساسی جدیدی تنظیم و تصویب شود، از آن جا که ملت ایران، ملّتی مسلمان و متعّهد به اسلام و احکام آن هستند، از مجلس خبرگان جدید خواهان تدوین قانون اساسی اسلامی خواهد بود، نه یک قانون اساسی غربی یا شرقی, بنا بر این خبرگان جدید ملزم خواهند بود تا قانونی مثل همین قانون اساسی فعلی که از قرآن و سنّت استخراج شده است، مجدداً تدوین و تصویب کنند.

                                                                               نرم افزار پاسخ