بد زبانى، بى‏ توجهى در گفتار
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بد زبانى، بى‏ توجهى در گفتار

1- رسول خدا (ص) فرمود: اگر مردى را دیدید که باک ندارد چه مى‏گوید و در باره‏اش چه گفته مى‏شود او شریک شیطان است.

2- رسول خدا (ص) فرمود: خداوند حرام کرده است بهشت را به کسى که دشنام گو، بد زبان، و کم حیاء بوده و باکى نداشته باشد که چه مى‏گوید و در باره‏اش چه مى‏گویند اگر اصل او را بررسى و پى‏جوئى کنى یا از زنا بعمل آمده و یا از شرکت شیطان. سؤال شد:

مگر شیطان در مردم شرکت مى‏کند؟ حضرت فرمود: آیا سخن خدا را نخوانده‏اید که مى- فرماید: و شرکت کرد با ایشان در اموال و فرزندانشان (اسراء/ 64).

3- امام صادق علیه السلام فرمود: بد زبانى از جفا کارى است و جفاکار در آتش است.

4- پیغمبر اکرم (ص) در وصیت خود به على علیه السلام فرمود: یا على! خداوند بهشت را حرام کرده بر کسى که دشنام گو و بد زبان باشد و توجه و باکى نکند که چه مى‏گوید و در باره‏اش مردم چه مى‏گویند یا على! خوشا بحال کسى که عمر طولانى کند و عمل نیکو انجام دهد.

5- امام صادق علیه السلام فرمود: حیا از ایمان است و ایمان در بهشت است، و بد زبانى از جفا کارى است و جفا کارى در آتش است.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:310 -  312