ارزش فرو خوردن خشم‏ و غضب
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ارزش فرو خوردن خشم‏ و غضب

1- صفوان جمال گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مؤمن کسى است که اگر غضب کند غضبش او را از حق بیرون نمى‏برد، و اگر خوشنود شود خوشنودیش او را به باطل نمى‏کشاند، و اگر قدرت یافت بیش از حق خود دریافت نمى‏کند.

2- از امام صادق علیه السلام نقل است که رسول خدا (ص) فرمود: غضب ایمان را فاسد مى‏کند همچنان که سرکه عسل را.

3- امام صادق علیه السلام فرمود: کلید و (سر آغاز) هر شرى خشم است.

4- امام صادق علیه السلام فرمود: گاهى انسان غضب مى‏کند و از غضبش راضى نشده و دست بر ندارد تا داخل دوزخ شود (بالاخره در اثر غضب کارى مى‏کند که مستحق دوزخ شود) پس هر کس به مردم غضب کند باید همان جا فورا بنشیند اگر ایستاده باشد، که این کار پلیدى شیطان را از او دور سازد «1» و هر کس بر یکى از خویشانش غضب کند باید که او را با کشیدن دست به سر و بدنش نوازش نماید زیرا خویشان با نوازش کردنشان آرام مى‏گیرند.

5- امام صادق علیه السلام فرمود: مردى به خدمت پیغمبر (ص) رسید و عرض کرد:

بمن بیاموز! پیغمبر فرمود: غضب نکن.

6- از امام باقر علیه السلام نقل است که رسول خدا (ص) فرمود: هر که خود را از (تعرض) بعرض و ریختن آبروى مردم نگهدارد خداوند او را از عذاب روز قیامت باز مى‏دارد.

7- امام صادق علیه السلام فرمود: شنیدم پدرم فرمود: مردى صحرانشین به خدمت پیغمبر آمد و عرض کرد: من مردى بادیه نشینم آمده‏ام تا مرا از سخنان و پندهاى جامع تعلیم فرمائى! رسول خدا (ص) فرمود: تو را امر مى‏کنم که غضب نکنى: باز آن مرد سؤال خود را تکرار کرد و سه بار عرض کرد مرا از سخنان جامع تعلیم فرما! و هر سه بار پیغمبر او را بترک غضب دعوت و امر فرمود، تا اینکه آن مرد به خود خطاب کرد و گفت: پس از این دیگر چیزى نمى‏پرسم، زیرا رسول خدا (ص) به چیزى به غیر از خیر مرا امر نکرد (پس اگر به همین جمله پیغمبر اکتفا کنم بهر خیرى مى‏رسم). سپس امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم مى‏فرمود: چه چیزى مهمتر از غضب است؟! زیرا گاهى مى‏شود که انسان در اثر غضب مرتکب قتل نفسى که خدا حرام کرده و یا متهم کردن زن پاکدامن مى‏شود.

8- عبد الاعلى گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرا موعظتى بیاموز تا به آن پند گیرم! امام علیه السلام فرمود: مردى به خدمت پیغمبر (ص) آمد و عرض کرد:

مرا موعظتى بیاموز تا به آن پند گیرم! پیغمبر (ص) فرمود: برو غضب نکن، دوباره آن مرد سؤال کرد باز پیغمبر (ص) فرمود: برو غضب نکن. تا سه مرتبه این سؤال و جواب تکرار شد.

9- امام صادق علیه السلام فرمود: هر که غضب خود را نگهدارد خداوند عیوب او را مى‏پوشاند.

10- امام باقر علیه السلام فرمود: در «تورات» در بیان مناجاتى که میان حضرت موسى علیه السلام و خداوند انجام شده آمده است که: اى موسى! فرو نشان غضبت را از کسى که مالکش هستى (زیر دستانت) تا من نیز غضبم را از تو نگهدارم.

11- امام صادق علیه السلام فرمود: غضب تباه‏کننده قلب حکیم است. و فرمود:

هر که بر غضبش مالک نگردد بر عقلش مالک نشود.

12- امام باقر علیه السلام فرمود: همانا غضب شراره‏اى از شیطان است که در قلب آدمى افروخته مى‏شود، و چنین است که چون یکى از شما خشمگین شود چشمهایش سرخ شده و رگهاى گردنش برآمده شود و شیطان در درونش داخل گردد، پس اگر کسى از این حالت بترسد باید بر زمین بنشیند و قرار گیرد که پلیدى شیطان در این هنگام از او دور مى‏شود.

13- امام باقر علیه السلام فرمود: هر که غضبش را از مردم باز دارد خداوند او را از عذاب روز قیامت باز مى‏دارد.

14- نقل است که رسول خدا (ص) بر مردمى گذر کرد و دید که آنان با سنگى وزنه بردارى مى‏کنند. فرمود: این چکاریست؟ گفتند: مى‏خواهیم بدانیم کدام یک از ما قهرمانتر و قویتر است. رسول خدا (ص) فرمود: آیا خبر بدهم که کدامین شما شدیدتر و قویتر است؟

گفتند: بلى یا رسول اللَّه! حضرت فرمود: قویترین شما کسى است که اگر خوشنود شود خوشنودیش او را در گناه و باطلى داخل نمى‏کند، و اگر خشمگین شود غضبش او را از راه حق بیرون نمى‏برد، و اگر ملک و قدرت پیدا کند بیش از حق خود اخذ و تصرف نمى‏کند.

15- امام صادق علیه السلام فرمود: حوارین به عیسى علیه السلام گفتند: چه چیزى شدیدتر است؟ عیسى علیه السلام فرمود: سخت‏ترین چیزها غضب خداوند است.

گفتند: بچه چیز باید از غضب خدا پروا کنیم؟ فرمود: به اینکه غضب نکنید. گفتند: سرآغاز غضب چیست؟ فرمود: تکبر و خود سرى و کوچک شمردن مردم.

16- امام صادق علیه السلام فرمود: آغاز و گشاینده هر بدى غضب است.

17- ابو حمزه ثمالى گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمود: هر که خود را از ریختن آبروى مردم نگهدارد خداوند او را از عذاب روز قیامت باز مى‏دارد، و هر که غضب خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت از او درگذرد.

18- امام صادق علیه السلام فرمود: هر که غضبش را باز دارد خداوند عیوبش را بپوشاند.

19- در نزد امام باقر علیه السلام سخن از غضب به میان آمد. فرمود: گاهى مى‏شود که شخصى غضب مى‏کند و راضى نمى‏شود تا داخل دوزخ شود (در اثر ادامه غضب و عمل ناشى از آن) پس هر کسى غضب کند اگر ایستاده باشد باید بنشیند که به زودى پلیدى شیطان از او دور گردد، و اگر نشسته باشد باید بایستد، و هر که بر یکى از خویشانش خشم کند باید بایستد و به نزدیک او رود و دست بر او کشد (نوازشش کند)، اگر خویشان نوازش شوند آرام و ساکن مى‏گردند.

20- رسول خدا (ص) فرمود: سه چیز است که خصلتهاى ایمان را کامل مى‏کند: اگر کسى خوشنود شود خوشنودیش او را در باطل داخل نکند، و اگر خشم کند غضبش او را از راه حق بیرون نبرد، و اگر قدرت یافت نگیرد آنچه را مال او نیست.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:247 -  253

 

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.