دین و دنیا
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دین و دنیا

1- یونس بن ظبیان گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که رسول خدا (ص) فرمود: خداوند مى‏گوید: واى بحال کسانى که دین را بخاطر دنیا بدام مى‏اندازند و نادیده مى‏گیرند، واى بحال کسانى که برپاکنندگان عدالت را مى‏کشند، واى بحال کسانى که مردان مؤمن (از ترس ایشان) در تقیه زندگى مى‏کنند آیا بفریب من و به مغرور شدن به من این کار را مى‏کنند، یا به من جرى و گستاخ مى‏شوند، به خودم سوگند فتنه‏اى برایشان‏ پیش آورم که بردبار و حلیم را به حیرانى و سرگردانى بکشاند (با اینکه حلیم در مقابل حوادث ساکن و آرام باشد ولى از شدت این فتنه و آشوب به اضطراب و دلهره و سرگردانى دچار شود).

2- رسول خدا (ص) در پایان یکى از خطبه‏هایش فرمود: هر که دنیا و آخرت به او عرضه شود و دنیا را برگزیده و آخرت را رها کند روز قیامت خدا را در حالى ملاقات کند که کار خوبى نداشته باشد تا او را از آتش نگهدارد، و هر که آخرت را برگزیده و دنیا را رها کند خدا را در روز قیامت در حالى ملاقات کند که خدا از او راضى باشد.

3- امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند بر یکى از پیامبرانش کتابى نازل کرد که در آن نوشته شده بود: زود باشد خلقى از مخلوقم بیایند که بواسطه دین بدنیا مى‏چسبند، بر قلبهایشان که مانند قلبهاى گرگان و تلختر از صبر زرد (نوعى گیاه تند و تلخ) مى‏باشد پوست میش مى‏پوشاند، (اشاره بر این است که ظاهرشان آرام و نیکو بوده ولى درونشان آکنده از پلیدى و درنده‏گى است) زبانهایشان شیرینتر از عسل است، ولى باطنشان گندتر از مردار است، آیا به من مغرور مى‏شوند یا به من نیرنگ مى‏زنند و یا به من جرات و گستاخى مى‏کنند؟

سوگند به خودم مقدر مى‏کنم برایشان فتنه‏اى را که دماغشان به خاک مالیده شود تا اینکه سراسر زمین را فرا گیرد که شخص حلیم (نیز) در این میان حیران و سرگردان بماند.

 

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:245 -  246

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.