عوامل فراموشى و کم حافظگى
ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: عوامل فراموشى و کم حافظگى

حضرت رسول ( ص ) فرمود: اى على! نه چیز است که موجب فراموشى و کم حافظگى مى‏شود که عبارتند از: 1- خوردن سیب ترش 2- خوردن گشنیز 3- خوردن پنیر 4- خوردن باقى مانده موش (خوراکى که موش خورده است) 5- خواندن نوشته قبرها 6- عبور کردن از میان دو زن 7- به زمین انداختن شپش (پس شپش را باید کشت تا به لباس و بدن دیگرى نرود) 8- حجامت کردن با ظرف نقره 9- و بول کردن در آبهاى غیر جارى.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 228