بیست و چهار صفت ناخوش
ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بیست و چهار صفت ناخوش

رسول خدا (ص) فرمود: خداوند متعال بر شما اى امت: بیست و چهار صفت را ناخوش داشته و شما را از آنها نهى کرده است: 1- بیهوده کارى در نماز 2- منت گذاردن در صدقه 3- خندیدن در قبرستان 4- نگاه کردن به خانه‏ها (از مکانهاى مرتفع به درون خانه‏ها نگاه کردن) 5- نگاه کردن به عورت زنان (که موجب کورى مى‏شود) 6- سخن گفتن در هنگام جماع و آمیزش (که موجب گنگى نوزاد مى‏شود) 7- سخن گفتن در آخر شب‏

«عشاء الآخرة»

در کتب معاجم حدیث معانى مختلفى دارد که عبارت است از: آخر روز آخر ثلث شب، آخر شب، اول شب و ...

8- خوابیدن قبل از عشاء آخر (آخر روز یا آخر شب) 9- غسل کردن بدون لنگ و پوشش زیر آسمان 10- جماع کردن زیر آسمان (جایى که سقف ندارد) 11- بدون لنگ در نهر و رودخانه فرو رفتن که در آنها زیست‏کنندگان و ساکنانى از ملائکه وجود دارد 12- بدون لنگ در حمام رفتن 13- سخن گفتن میان اذان و اقامه نماز صبح تا تمام شدن نماز 14- سوار شدن کشتى در موقع طوفان 15- خوابیدن به روى بامى که دورش دیوار و نرده نداشته باشد، هر که بخوابد بر روى چنین بامى ذمه‏اش بر عهده کسى نیست 16- به تنهائى در خانه‏اى خوابیدن 17- آمیزش با زن در هنگام حیض (اگر کسى در حال حیض آمیزش کند و کودکش پیس و یا جذام «خوره» متولد شود جز خودش کسى را ملامت نکند 18- آمیزش با زن با حالت احتلام پیش از غسل (اگر کسى با حالت احتلام آمیزش کند و کودکش دیوانه متولد شود جز خودش کسى را سرزنش نکند) 19- صحبت کردن و نزدیک شدن به جذامى به کمتر از یک ذراع (چون مرض جذام فورا به کسى که نزدیک جذامى باشد سرایت مى‏کند) و حضرت فرمود: فرار کن از جذامى بگونه‏اى که از شیر درنده فرار مى‏کنى 20- بول کردن بر کنار رودخانه جارى 21- بول و غائط کردن در زیر درخت میوه‏اى که میوه داده یا نخلى که خرما داده است 22- پوشیدن کفش در حال ایستاده 23- داخل شدن در خانه تاریک بدون داشتن چراغ و روشنائى 24- دمیدن در نماز.

                                            جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 230