لزوم ترس از پروردگار
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: لزوم ترس از پروردگار

1- حمزه بن حمران گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى‏فرمود:

از خطبه‏هاى حفظ شده رسول خدا (ص) این جملات است که فرمود: اى مردم! براى شما معارف و نشانه‏هائى قرار داده شده پس برسید به آنها، و براى شما سرانجامى قرار داده شده‏ پس برسید به آن، به حقیقت شخص مؤمن میان دو ترس عمل مى‏کند، میان سرنوشتى که گذشته که معلوم نیست خدا در باره آنها چه خواهد کرد (آیا آن اعمال عبادى را قبول خواهد کرد و از آن معاصى بازخواست خواهد کرد) و میان سرنوشتى که باقى مانده که معلوم نیست خدا چگونه در آن قاضى خواهد بود، پس باید که شخص مؤمن از پیش خود براى خویش و از دنیایش براى آخرتش و در جوانیش پیش از پیریش و در زندگى خود پیش از مرگش کوشش نماید، سوگند به آن خدائى که جان محمد (ص) بدست اوست بعد از دنیا جاى عذر خواهى نیست، و بعد از دنیا جایگاهى بغیر از دوزخ و بهشت نمى‏باشد.

2- امام صادق علیه السلام فرمود: مؤمن میان دو ترس است: گناهى که انجام شده که معلوم نیست خدا در آن باره چه خواهد کرد، و عمرى که باقى مانده که معلوم نیست چه تباهى‏هائى فراهم خواهد آمد، پس مؤمن صبح نمى‏کند مگر در حال ترس از خدا و اصلاح نمى‏کند او را مگر ترس.

3- امام صادق علیه السلام در باره این آیه: «و هر که از پیشگاه خدا بترسد براى او دو بهشت است. رحمان/ 44» فرمود: هر که بداند خدا او را مى‏بیند و سخنش را مى‏شنود و آنچه از خیر و شر انجام مى‏دهد خدا آن را مى‏داند، این حالت او را از انجام کارهاى‏ زشت باز مى‏دارد، و این همان کسى است که از مقام پروردگارش مى‏ترسد و نفس خود را از هوا و خواهش باز مى‏دارد.

4- هیثم بن واقد گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام مى‏فرمود: هر که از خدا بترسد خدا همه را از او مى‏ترساند و هر که از خدا نترسد خدا او را از همه چیز مى‏ترساند.

5- پیغمبر (ص) در وصیت خود به على (ع) فرمود: اى على! سه چیز نجات دهنده است: ترس از خدا در نهان و آشکارا، میانه روى در ثروتمندى و فقر، گفتن سخن عدل در خوشنودى و عصبانیت.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 79