ستم و بیدادگرى‏
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ستم و بیدادگرى‏

 1- امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ ظلمى مهمتر از ستم به مظلومى نیست که جز خدا یاورى ندارد.

2- رسول خدا (ص) فرمود: بپرهیزید از ظلم و ستمگرى که آن (باعث) تاریکى‏هاى روز قیامت است.

3- امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ کس ستمى را انجام ندهد مگر خداوند بخاطر ظلمش او را در خودش و یا مالش مواخذه کند اما ظلمى که انسان میان خود و خدایش مرتکب مى‏شود (یعنى در حقوق الله) اگر توبه کند خدا مى‏آمرزدش.

4- امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس ظلمى را مرتکب شود خدا او را در خودش‏ یا مالش یا فرزندش به آن ظلم مواخذه کند.

5- امام صادق علیه السلام پیرامون این گفتار خدا: همانا پروردگارت در کمینگاه است (فجر/ 14) فرمود: از پل صراط (که در دیده‏بانى خدا است) نمى‏تواند بگذرد بنده‏اى که ظلمى کرده باشد.

6- ابو حمزه ثمالى گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامى که مرگ على بن الحسین علیه السلام فرا رسید مرا به سینه خود چسبانید و سپس فرمود: فرزندم! تو را سفارش مى‏کنم به چیزى که پدرم هنگام مرگش مرا به آن سفارش کرد و او را نیز پدرش به این منوال سفارش کرده بود که: اى فرزندم! بر حذر باش از ستم کردن به کسى که یاورى جز خدا ندارد.

7- امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: هر که از قصاص و کیفر مى‏ترسد باید از ظلم‏ به مردم بپرهیزد.

8- امام صادق علیه السلام فرمود: هر که صبح کند و قصد ستم به کسى را نداشته باشد خداوند گناهان آن روزش را مى‏آمرزد مگر اینکه خونى ریخته باشد یا مال یتیمى را به حرام خورده باشد.

9- امام صادق علیه السلام فرمود: بخیرى پیروز نشده کسى که با ستمگرى پیروز شده باشد، همانا مظلوم از دین ظالم بیشتر مى‏گیرد تا ظالم از مال مظلوم (زیرا ظالم با ستمگریش به مظلوم قسمت زیادى از دین خود را از بین مى‏برد، ولى مظلوم به ثواب عظیمى رسیده در مقابل ستمى که به او در مالش و جانش مى‏شود). سپس فرمود: هر که بر مردم بدى کند نباید از شرى که به او مى‏رسد ناراحت شود.

10- امام باقر علیه السلام فرمود: ظلم کردن در دنیا (بوجود آورنده) تاریکى‏ها در آخرت است.

11- على بن سالم گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال گوید: به عزت و جلالم سوگند، جواب ندهم به دعاى مظلومى که ظلم شده است در حالى که او نیز بر دیگرى همین گونه ظلم کرده باشد.

12- على بن الحسین علیه السلام فرمود: مقدارى که مظلوم از دین ظالم مى‏گیرد بیشتر است از مقدارى که ظالم از مال مظلوم مى‏گیرد.

13- امام صادق علیه السلام فرمود: کسى نسبت به کسى مرتکب ستمى شود خداوند فردى را وامى‏دارد تا مانند همان ستم را بر خودش یا به فرزندش یا به فرزند فرزندش روا دارد.

14- امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: عظیم‏ترین خطاها تصرف مال مسلمان‏ بدون حق است.

15- امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند ثروتمند ستمگر را دشمن مى‏دارد.

16- رسول خدا (ص) گوید: خداوند فرمود: غضب من بر ستم‏کننده در حق کسى که یاورى غیر از من ندارد شدید مى‏باشد.

17- از امام صادق علیه السلام نقل است که رسول خدا (ص) فرمود: من هفت نفر را لعنت کردم که خداوند و هر پیغمبر مستجاب الدعوه آنان را لعنت کرده‏اند. سؤال شد:

یا رسول الله! آنان چه کسانیند؟ فرمود: 1- زیادکننده در کتاب خدا 2- تکذیب‏کننده تقدیر خدا 3- مخالف سنت من 4- حلال داننده حقوق و احکام عترت من که خداوند حرام کرده است 5- چیره‏شونده از روى گردنکشى تا عزیز کند کسى را که خدا خوارش کرده و خوار کند کسى را که خدا عزیزش کرده است 6- اختصاص دهنده سهمیه مسلمین به خودش‏ که آن را بر خلاف حق بر خود حلال داند 7- حرام‏کننده چیزى که خداوند حلال کرده است.

 

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:324 -  328