سرکشى، ستمگرى‏
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سرکشى، ستمگرى‏ ،فوریترین شر از نظر کیفر

1- امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: اى مردم! بغى و سرکشى انسان را بسوى آتش مى‏راند، و اول کسى که بر خدا سرکشى کرد «عناق» دختر آدم بود، و اول کشته را عناق به قتل رسانید، نشیمنگاه او یک جریب در یک جریب بود، و داراى بیست انگشت بود که در هر انگشتش دو ناخن داشت مانند دو داس، خداوند بر او شیرى به اندازه فیل و گرگى به اندازه شتر و کرکسى به اندازه استر مسلط گردانید، همانا خداوند جباران و

2- ابو سیار گوید: امام صادق علیه السلام در ضمن نامه‏اى بوى نوشت: بنگر که هرگز سخنى به سرکشى و بغى نگوئى، اگر چه نفست (بعنوان داشتن مقام و منزلت) و عشیره‏ات باعث شگفتى و بزرگیت شوند.

3- امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس به لشکریانش گوید: بیفکنید میان مردم حسد و سرکشى را که آنها نزد خدا با شرک برابرى مى‏کند.

4- و نیز فرمود: فوریترین شر از نظر کیفر، سرکشى است.

5- امام باقر علیه السلام فرمود: سریعترین نیکى از جهت ثواب نیکوکارى است، و سریعترین بدى از جهت کیفر، سرکشى است و در عیب مرد همین بس که از مردم عیبى‏ بگیرد که در خودش آن را نمى‏بیند، یا چیزى را بر مردم خرده گیرد که خود نمى‏تواند ترکش کند، یا همنشینش را به چیزى آزار کند که نمى‏خواهد یا به دردش نمى‏خورد.

6- امام صادق علیه السلام ضمن سفارش خود به بعضى از اصحابش فرمود: مبادا بعضى از شما بر بعض دیگر سرکشى کند، که این از روش صالحان نیست، همانا هر کس بغى و ستم کند خداوند ستمش را بر خودش باز مى‏گرداند و یارى خدا شامل کسى مى‏شود که مورد ستم قرار گرفته است، و هر که خدا یاریش کند غالب شده و از طرف خدا به پیروزى مى‏رسد.

7- رسول خدا (ص) در وصیت خود به على علیه السلام فرمود: چهار عمل است که کیفرش به زودى فرا مى‏رسد: کسى که بر او نیکى کنى و او در عوض بر تو بدى کند، کسى که تو در حقش ستم روا نداشته ولى او بر تو سرکشى کند، کسى که با او پیمان بسته و به پیمانت وفا کنى و او بر تو خیانت کند، و کسى که خویشاوندیت را با او پیوند دهى و او ببرد.

8- رسول خدا (ص) مى‏فرمود: اگر کوهى بر کوه دیگرى سرکشى کند خدا آن کوه را ویران کند و فرو ریزد. و مى‏فرمود: سریعترین شر از نظر کیفر سرکشى، و سریعترین خیر از نظر ثواب نیکوکارى است.

9- ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: سریع‏ترین بدى از جهت مجازات سرکشى است.

10- رسول خدا (ص) فرمود: اگر کوهى بر کوهى سرکشى کند خداوند کوه سرکش را ویران و زیر و رو مى‏کند.

11- و نیز فرمود: فوریترین شر از جهت عقوبت، سرکشى است.

12- مردى یکى از بنى هاشم را به مبارزه خواند ولى هاشمى حاضر به مبارزه نشد، على علیه السلام فرمود: چرا با او مبارزه نکردى؟ عرض کرد: او قهرمان عرب است، مى- ترسم بر من غالب شود، على علیه السلام فرمود: او بر تو بغى و سرکشى کرده اگر با او مبارزه‏ کنى به قتلش مى‏رسانى (خداوند آدم سرکش را اگر چه پهلوان باشد مغلوب مى‏کند) اگر کوهى بر کوهى سرکشى و تجاوز کند هلاک مى‏شود.

 

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص:315 -  318