اهل آتش ......
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اهل دوزخ ،زبان

حضرت رسول خدا |0ص ) می فرمایند :

هر کس که مردم از زبانش بترسند اهل دوزخ است .

                                                            کافی ، 3 ، ص 253 .