چرا نه ساله ها رای نمی دهند ؟
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: چرا نه ساله ها رای نمی دهند ؟ ،چرا در قانون انتخابات و اداری کشور شرط سن از شانزد

پرسش:

به گفته پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ یک دختر می‌تواند در نه سالگی ازدواج کند که این فرمایش پیامبر حاکی از آن است که در این سن به تکامل می‌رسد پس چرا در قانون انتخابات و اداری کشور شرط سن از شانزده سال به بالا می‌باشد؟

پاسخ:

بلوغ دارای ابعاد مختلفی است شامل بلوغ جسمی , بلوغ اقتصادی , بلوغ فکری , بلوغ اجتماعی وسیاسی و... وبلوغ جسمی و صلاحیت برای ازدواج با بلوغ فکری و اجتماعی برای شرکت در انتخابات و مسائل اداری و... دو مساله کاملا متفاوت است و این دو را نمی توان یکسان برشمرد زیرا اولا. نشانه هایی که برای بلوغ شرعی دختران در روایات آمده صرفا بیانگرتکامل جسمی و آمادگی برای امر مهم ازدواج در این سن است. اما باید در نظر داشت که اعلام سن 9 سالگی به معنای لزوم و وجوب ازدواج نیست، بلکه صرفاً بیانگر ابتدا وآغازسن تشکیل خانواده وازدواج است .(1) وروشن است که باید در کنار آمادگی جسمی ,به شرایط دیگر ازدواج از جمله آمادگی روحی , اجتماعی و... نیز توجه نمود . در حقیقت ازدواج و تشکیل خانواده نیازمند فراهم شدن شرایطی است که یکی از آنها آمادگی جسمی است و به عبارت دیگر بلوغ جسمی شرط لازم ازدواج است ولی برای تحقق آن کافی نیست و باید به شرایط روحی و اجتماعی و بلوغ فکری و... نیز توجه نمود.
ثانیا . مقوله بلوغ با مقوله شرکت در انتخابات تفاوت ماهوی دارند.بلوغ در امر ازدواج بلوغ جسمی است ولی بلوغ لازم در شرکت در انتخابات و سایر امور اجتماعی , بلوغ فکری و اجتماعی است و این دو با یکدیگر متفاوت هستند . کسی که در انتخابات شرکت می کند و رأی می‌دهد در واقع قصد دارد که علاوه بر دخالت در امور خود، در امور اجتماع نیز دخالت کرده و تأثیر بگذارد. لازمة این دخالت، فعال بودن عقل تجربی است. نظر دادن از کسی بایسته است که رشد فکری دارد. و همانگونه که در مسایل اقتصادی نیاز به رشد و بلوغ اقتصادی است در مسایل اجتماعی نیز نیاز به رشد و آگاهی سیاسی و اجتماعی است که فراتر از سن بلوغ جسمی است .
در پایان متذکر می‌شویم که سخنی که از پیامبر نقل کردید، در متون حدیثی ما بدین صورت آمده است .
عن ابی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: حدّ بلوغ المرأة تسع سنین،(2) ملاک بلوغ زن نُه سالگی است و از امام باقر ـ علیه السّلام ـ نقل شده: عن ابی جعفر ـ علیه السّلام ـ قال: الجاریة اذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوجّت و اقیمت علیها الحدود التامه لها و علیها،(3) وقتی دختر نُه ساله شد دورة طفولیت و کودکی او سپری شده و می‌تواند ازدواج کند و حدود تماماً، چه به نفع او یا به ضرر او جاری می‌شود.

                                                                  نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. ر.ک: رحبیان، زهره و گدازگر، مریم، سن ازدواج دختران، چاپ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1380.
2.
3. شیخ حر عاملی ,وسایل الشیعه، بیروت : دار احیاء التراث العربی , ج1، باب 4، مقدمه عبادات حدیث 3.