باز شدن همه‏ى درهاى بهشت با شش خصلت
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: باز شدن همه‏ى درهاى بهشت با شش خصلت

کسى که شش خصلت داشته باشد همه‏ى درهاى بهشت به رویش گشوده است، و تمام درهاى جهنم به رویش بسته: خدا را بشناسد و اطاعت کند، شیطان را بشناسد و مخالفت کند، حق را بشناسد و دنبالش برود، باطل را تمیز دهد و از آن بگریزد، دنیا را بشناسد و ترک گوید، و آخرت را بشناسد و طلب کند.

نصایح، ص: 251