نشانه های محبت انسان به خدا
ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نشانه های محبت انسان به خدا

برای پی بردن به میزان محبت خدا در دل، باید اعمال و رفتار خود را مورد ارزیابی قرار دهید که آیا نشانههای محبت به خدا در رفتار شما وجود دارد یا نه! اگر میبینید کمرنگ است، سعی کنید با سعی و تلاش، محبت خدا را در دل خود تقویت کنید مصداق واقعی دوست و محبّ خدا باشید. در این ارتباط به راهکارهای گفته شده عمل شود. با توجه به آیات و روایات و سیره و سخنان بزرگان، نشانه های دوستی انسان با خداوند این است که:
1. خدا را بر همة‌ محبوبهای خود ترجیح دهد و قلبش مملو از عشق او باشد.
2. در ظاهر و باطن مطیع امر و نهی خدا باشد. کسی که میخواهد خدا را دوست داشته باشد باید به گفتههای او عمل کند. علی ـ علیه السّلام ـ میفرماید: «اطع اللّه فی جمیع امورک فإن طاعه اللّه فاضلة‌ُ علی ما سواه»(1). در همة‌ کارهایت خدا را اطاعت کن که طاعت خدا از هرچیز برتر است. خداوند نیز فرمود: قُل إِنْ کُنتُم تحبّون اللّه فأتبعونی یحببکم اللّه(آل عمران:31.). بگو (ای پیغمبر) اگر خدا را دوست میدارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد.
3. اولیای خدا را بهخاطر او دوست بدارد. اگر انسان واقعاً خدا را دوست میدارد، باید دوستی دیگران را در راستای دوستی خداوند قرار دهد. حتی دوستی ائمه ـ علیهم السّلام ـ و مؤمنین نیز اینگونه است، انسان، ائمة ‌اطهار ـ علیهم السّلام ـ و مؤمنین را از آن جهت دوست میدارد که خداوند امر نموده است.( شوری:23.) و همچنان در برابر افرادی که به ما خوبی نمیکنند، گذشت از خود نشان میدهیم چون خداوند گذشت و اخلاق شایسته را دوست میدارد. لذا باید همة‌ کارهای ما برای خدا باشد، در آن صورت میتوانیم با خدا دوست شویم.
4. همة ‌اوقات غرق ذکر و یاد خدا باشد. البته این به معنای آن نیست که انسان همة کار و زندگیاش را تعطیل کند و فقط به عبادت و نماز مشغول باشد، بلکه مراد آن است که در همة‌ کارها و در همة‌ حالات خدا را در نظر داشته باشد و خداوند را ناظر بر اعمال خویش بداند.
5. با مال و جان در راه خدا تلاش کند: خداوند در آیة 54 مائده یکی از خصوصیات محبان خود را جهاد (با مال، جان و...) در راه خود میداند.
اگر انسان به سوی خدا گام بردارد و محبت و دوستی او را در دل خویش جای دهد، خداوند نیز او را دوست میدارد و در همة‌ کارهایش یاری میکند.

                                                                                 نرم افزار پاسخ

[1]1 -  نهج البلاغه، ترجمة دکتر شهیدی، چاپ انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، 1372، ص 304، نامة 69.