راههای حصول محبت خدا
ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: راههای حصول محبت خدا

محبت و دوستی انسان با خدا در صورتی امکانپذیر است که ابتدا خداوند را بشناسد چون محبت بهدنبال شناخت و معرفت حاصل میشود. تا انسان نسبت به چیزی شناخت پیدا نکند، آن را دوست نمیدارد. بنابراین اولین گام در تحصیل محبت به خداه شناخت و معرفت آن خالق بیهمتا است. اسلام همانگونه که اصل معرفت و تحصیل علم را امری مهم تلقی کرده و به آن اهمیت بسزایی داده است، معرفت و شناخت خداوند را اولین درجه از معرفتها میداند. علی ـ علیه السّلام ـ فرمود: «معرفة‌ اللّه سبحانه اعلی المعارف»(1). معرفت خداوند از عالیترین معارف است. و این مسأله بدین خاطر است که ارزش هر معرفتی، بستگی به متعلق و موضوع آن دارد. شناخت خداوند که مقدمه برای ایجاد محبت و دوستی با او است، از سه راه حاصل میشود. 1. راه دل و فطرت، 2. راه حس و علم یا راه طبیعت، 3. راه عقل یا راه استدلال و فلسفه.(2)
وقتی انسان توانست از یکی از این سه راه یا همة‌ آنها خداوند را تا حدودی شناخت، زمینه فراهم میشود و آمادگی پیدا میکند که بهصورت علمی با خداوند دوستی و رابطه برقرار کند.
انسان می تواند با مطالعة‌ کتابهای خداشناسی، عرفانی و فلسفی، معرفت و شناخت خود را نسبت به خداوند افزایش دهد. بعد از مرحلة‌ شناخت، نوبت به عمل میرسد. بهترین راه برای اینکه در عمل بتوانید محبت خدا را در دل خود داشته باشید و فقط با خدا درد دل و ارتباط برقرار کنید، این است که سعی کنید در همه حالات و همه کارها توجه شما به خدا باشد، رضایت خدا را در نظر داشته باشید و امید به خدا داشته باشید. در این صورت کمکم محبت خدا در دل شما جای میگیرد.
قلب انسان مانند ظرفی است که بیش از یک چیز در آن جای نمیگیرد. اگر در آن سرکه باشد، دیگر نمیتوان روی آن آب ریخت، اگر هم آب ریخته شود، خاصیت آب بودن خویش را از دست میدهد، اگر در قلب محبوبی غیر از خداوند منّان باشد، حبّ حضرتش جایی ندارد، مگر آنکه غیر او را از قلب و دل خود خارج سازد. معنی اخلاص در واقع همین است که قلب خود را برای خداوند خالص سازی بهصورتی که غیر خدا در آن نباشد.
اگر در دل، حبّ دنیا باشد، دیگر جایی برای دوستی خداوند وجود ندارد. در روایات به این امر تصریح شده است که اولین گام در راه محبت و دوستی با خدا آن است که انسان محبت و علاقه به دنیا را از دل خود خارج کند. علی ـ علیه السّلام ـ فرمود: « إِن کنتم تحبّون اللّه فَأخرجوا من قُلوبکم حبَّ الدُنیا»(3). اگر میخواهید خداوند را دوست داشته باشید، محبت دنیا را از قلبهایتان خارج کنید. محبت به دنیا شامل تمامی تعلقات مادی مانند علاقه به مال و ثروت، علاقه به جاه و مقام و... میشود. اینگونه تعلقات با محبت خدا سازگار نیست. در برخی روایات علاوه بر ترک محبت دنیا، به این نکته اشاره شده است که «هرکس میخواهد خدا را دوست داشته باشد، باید محبت دشمنان اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ را از دل خود بیرون کند.» امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: «واللّه ما أحبَّ اللّة من أَحبَّ الدنیا و الی غیرنا»(4). به خدا قسم کسی که دنیا و غیر ما (اهل بیت) را دوست داشته باشد، خدا را دوست ندارد.
بنابراین برای ایجاد دوستی با خدا در عمل، دو کار لازم و ضروری است. 1. ترک محبت دنیا 2. ترک محبت دشمنان اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ . به تعبیر دیگر دل نبستن به دنیا و ولایتپذیری، از اصول اساسی دوستی با خدا است.

                                                                      نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، مکتب الاعلام الاسلامی، ج 6، ص 155.
2. در موضوع خداشناسی میتوانید یه این کتابها مراجعه نمایید. الف: بهشتی، سید محمد حسین، خدا از دیدگاه قرآن، بعثت، بیتا. ب: حسینی نوری، منطق خداشناسی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 365، ج: شفیعی، سید محمد، فطرت مذهبی در انسان، دفتر انتشارات اسلامی، 1367.
3. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، المکتب الاعلام الاسلامی، ج 2، ص 228.
4. همان، ج 2، ص 228.