اموری که خدا را خوش نیاید ........
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آمیزش ،جماع ،عورت زنان ،غسل

پیامبر اکرم ( ص )  می فرمایند :

خدای متعال چند چیز را برای امت من خوش ندارد :

1 - در نماز کار بیهوده کردن .

2 - برای صدقه منت گزاردن .

3 - جنب به مسجد رفتن .

4 - در قبرستان خندیدن .

5 - به خانه مردم سرک کشیدن .

6 - به عورت زن ( بهمگام آمیزش ) نگاه کردن که موجب کوری فرزند می شود .

7 - در وقت جماع حرف زدن که جنین لال شود .

8 - بین نماز مغرب و عشاء خوابیدن که در روزی را به روی آدمی می بندند .

9 - زیر آسمان بدون لنگ غسل کردن .

10 - بی لنگ به نهرها در آمدن زیرا در آنجا فرشتگاننی ساکن هستند ....

11 - بی لنگ به حمام رفتن .

12 - در نماز صبح بین اذان و اقامه حرف زدن .

13 - در وقت تلاطم دریا به کشتی نشستن .

14 - تنها خوابیدن مرد در خانه .

15 - با زن در حال حیض آمیزش کردن که اگر در حیض آمیزش کند فرزندش جذامی یا پیسی متولد شود ....

16 -  با مجذوم جز از فاصله یک متری حرف زدن .زیرا پیامبر فرمود از جذامی بگریز چنان که از شیر می گریزی .

17 - پس از احتلام و قبل از غسل ، با زن نزدیکی کردن که اگر چنین کند و فرزندش دیوانه متولد شود ....

18 - بر کنار آب جاری بول کردن .

19 - زیر درخت میوه دار مدفوع کردن .

20 - ایستاده نعلین پوشیدن .

21 - به خانه تاریک بی چراغ در آمدن .

22 - ...............................................................................

23 - ..............................................تا دلت بخواد......

انشاء الله خداوند توفیق عمل به دستوراتش را به همه ما عنایت کند .........