رزق و روزى به زرنگى نیست
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: رزق و روزى به زرنگى نیست

  هنگامى که هارون الرشید (پنجمین خلیفه عباسى ) بر سرزمین مصر، مسلط گردید گفت : ((بر خلاف آن طاغوت (فرعون ) که بر اثر غرور تسلط بر سرزمین مصر، ادعاى خدایى کرد، من این کشور را جز به خسیس ترین غلامان نبخشم .))

از این رو هارون غلام سیاهى به نام خصیب داشت که بسیار نادان بود، او را طلبید و فرمانروایى کشور مصر را به او بخشید.

گویند: آن غلام سیاه به قدرى کودن بود که گروهى از کشاورزان مصر نزد او آمدند و گفتند: ((پنبه کاشته بودیم ، باران بى وقت آمد و همه آن پنبه ها تلف و نابود شدند.))

غلام سیاه در پاسخ گفت : ((مى خواستید پشم بکارید!))

اگر دانش به روزى  در فزودى

                                                             نرم افزار بوستان حکایت

 

ز نادان تنگ روزى تر نبودى

 

به نادانان چنان روزى رساند

 

که دانا اندر آن عاجز بماند

 

بخت و دولت به کاردانى نیست

 

جز بتاءیید آسمانى نیست

 

او فتاده (134)است در جهان بسیار

 

بى تمیز (135) ارجمند و عاقل خوار

 

کیمیاگر (136) به غصه مرده و رنج

 

ابله اندر خرابه یافته گنج