بدترین مردم ...........
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بدترین مردم ،دنیا ،آخرت ،قضاوت

حضرت رسول اکرم ( ص ) می فرمایند :

یا علی !

بدترین مردم کسی است که در قضاوت ،خدا را متهم داند .

و همچنین یا علی !

بدترین مردم کسی است که مردم از ترس و بیم ضرر او بوی احترام کنند .

و باز یا علی !

بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیا بفروشد .

و  بدتر از او کسی است که آخرتش را به دنیای دیگری بفروشد .