روح الله واقعا روح الله است
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: وح الله واقعا روح الله است

معروف است حضرت امام خمینى در دوران طلبگى منظم و به موقع در جلسات درس اساتید حاضر مى شده است ، مرحوم آیت الله شاه آبادى (استاد اخلاق امام ) در رابطه با نظم و حضور امام در جلسات درس گفته بود: روح الله واقعا روح الله است ، نشد یک روز ببینم که ایشان بعد از بسم الله در درس حاضر باشد همیشه پیش از آنکه بسم الله درس را بگویم در درس حاضر بوده است

                                                                        نرم افزار بوستان حکایت