شکایت زنان از شوهرانشان
ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شکایت زنان از شوهرانشان

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

روزى سه نفر از زنها، به حضور رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله آمده و از شوهران خود شکایت کردند.

یکى گفت : شوهر من گوشت نمى خورد.

دیگرى گفت : شوهر من از بوى خوش اجتناب مى کند.

سومى گفت : شوهر من از زنان دورى مى کند.

رسول خدا صلى اللّه علیه و آله بى درنگ در حالى که به علامت خشم ردایش را به زمین میکشید از خانه به مسجد رفت و بر منبر برآمد و فریاد کرد:

چه مى شود گروهى از یاران مرا که ترک گوشت و بوى خوش و زن کرده اند؟! همانا من هم گوشت مى خورم و هم بوى خوش استعمال مى کنم و هم از زنان بهره مى گیرم ، هر کس از روش من اعراض کند از من نیست

                                                                   نرم افزار بوستان حکایت