فضیلت علم
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: فضیلت علم

 ((العالم من عرف قدره ))

دانشمند کسى است که خود را بشناسد (و قدر خود را بداند)

((العالم ینظر بقلبه و خاطره الجاهل ینظر بعینه و ناظره )).

دانشمند به دل و فکر و اندیشه مى بیند و نادان به دیده و نظر ظاهر خود نگاه مى کند.

((العالم الذى لا یمل من تعلم العلم )).

دانشمند کسى است که از آموزش دانش ملول و خسته نگردد.

((العلماء باقون ما بقى اللیل و النهار))

دانشمندان باقیند چندى که روز و شب باقیند.

((العلماء غرباء لکثرة الجهال )).

دانشمندان غریبانند به علت زیادى نادانان :

((العالم من لا یشبع من العلم و لا یتشبع به )).

دانشمند آن کس است که از یاد گرفتن سیر نگردد و وانمود سیرى نکند.

((العلماء اطهر الناس اخلاقا و اقلهم فى المطامع اعراقا)).

علما از نظر اخلاق پاکترین و کم طمع ترین مردم هستند.

((اذا لم تکن عالما ناطقا فکن مستمعا واعیا)).

اگر عالم سخنور نشدى شنونده نگهدارنده باش .

((ثواب علمک افضل من عملک )).

ثواب علم تو بیشتر از ثواب عمل تو است .

(غررالحکم ج 1)

رسول خدا فرموده است :

(( العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتى و ورثة الانبیاء)).

دانشمندان چراغهاى زمین و جانشین پیامبران و وارثان من و وارثان پیامبرانند.

قال امیرالمؤمنین علیه السلام : ((طلبت القدر و المنزلة فما وجدت الا بالعلم ، تعلموا یعظم قدرکم فى الدارین )).

امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است : قدر و منزلت و بزرگى را نیافتم جز با علم و دانش ، علم بیاموزید تا در دنیا و آخرت قدر و مقام بزرگ بیابید.

((لیست الانساب بالاباء والامهات لکنها بالفضایل المحمودات )).

نسبها و پیوندها به پدرها و مادرها نیست بلکه به فضائل و اوصاف ستوده است .

((لیس بحکیم من شکى ضره الى غیر رحیم )).

آنکه رنج و گرفتارى خود را با شخص بیرحمى بازگو مى کند بى دانش ‍ است .

((لیس الحکیم من قصد بحاجته الى غیر کریم )).

دانشمند نیست کسى که حاجتش را بسوى غیر کریم و ناجوانمرد ببرد.

((لیس الحکیم من ابتذل بانبساطه الى غیر حمیم )).

دانشمند نیست کسى که خرمى و خوشبختى خود را پیش غیر حامى خویش بذل کند و اظهار نماید چون مردم اغلب از روى حسد نعمتها را بر ایشان فاسد سازند.

((لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک انما الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک )).

خیر و خوبى این نیست که مال و فرزندت بسیار گردد بلکه به این است که دانشت زیاد و بردباریت بیشتر باشد

                                                               نرم افزار بوستان حکایت