کدام نماز بهتر است ؟!
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کدام نماز بهتر است ؟!

  گویند در آن مجلسى که علامه حلى علماء اهل سنت را محکوم کرد و شاه خدابنده مذهب شیعه را قبول کرد ملا حسن کاشانى همراه علامه بوده و او مردى ظریف و لطیفه بوده به پادشاه گفت من دو رکعت نماز مطابق مذهب فقهاء اربعه اهل سنت مى خوانم و دو رکعت دیگر هم مطابق مذهب جعفرى مى خوانم شما ببنید کدام بهتر و خداپسندنه است ؟

آن وقت گفت ابوحنیفه و یکى از فقهاء سنى جایز مى دانند که با شراب وضو ساخته شود هم چنین ابوحنیفه مى گوید که پوست سگ بسبب دباغى کردن پاک مى شود و جایز مى داند که به جاى حمد و سوره یک آیه قرآن خوانده شود اگر چه به ترجمه باشد و جایز دانسته که برنجات سگ سجده کنند و جایز دانتسه که به عوض سلام بعد از تشهد ضرطه اى صادر شد پس ملا حسن از شراب وضو ساخت و پوست سگ پوشیده و سرگین سگ را سجده گاه کرد. آنگاهع تکبیر گفت و به عوض سوره گفت : ((دو برگ سبز ))که معنى و ترجمه (( مدهامتان ))است که یک آیه است پس ‍ رکوع و سجده به سرگین سگ کرده رکعت دیگر را نیز به این طریق بجا آورد پس تشهد خوانده عوض سلام ضرطه اى داد و گفت این نماز سنیان است از آن پس با کمال خضوع و خشوع به دستور مذهب شیعه با مستحبات وضو ساخت و نماز گزارد سلطان گفت معلوم است که اولى نماز نیست بلکه نماز موافق عقل و شرع و ادب همین نماز دومى است

                                                                   نرم افزار بوستان حکایت