حدود علم و دانش بشرى
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

 بشر هر اندازه در علم پیشروى کند و هر قدر با سر پنجه دانش گره ها را بگشاید، باز معلوماتش در مقابل مجهولاتش چون قطره در مقابل دریا است .

((انیشتن )) دانشمند معروف فیزیک در یکى از گفتارهایش مى گوید: بشر هر چند قدمهاى موثرى بسوى مجهولات خود برداشته و تا حدى پرده هاى جهل را دریده اما نباید فراموش کرد که هنوز در دوران صباوت و کودکى علم به سر مى برد.

((اشین )) فیلسوف یونانى مى گوید: اکنون که سالخورده شده ام تصور مى کنم آنچه را که باید بیاموزم آموخته ام و دیگر هیچ باقى نمانده ، اما مى بینم که هیچ نمى فهمم .

((نیوتن )) دانشمند معروف انگلیسى مى گوید: مانند طفل خردسال که در کنار دریا ایستاده باشد گاهى سنگ و ریگ براقى را مى بیند اما در مقابل دریاى بیکران معرفت مجهول است شیخ الرئیسى ابوعلى سینا مى گوید:

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت

 

یک موى ندانست ولى موى شکافت

 

اندر دل من هزار خورشید بتافت

 

آخر به کمال ذره اى راه نیافت

 

پیشواى ششم امام صادق علیه السلام مى فرماید:

((یا بن آدم لو اکل قلبک طائر لم یشبعه و بصرک لو وضع علیه خر ابره لغطاه ترید ان تعرف بها ملکوت السماوات و الارض ))

اى فرزند آدم اگر مرغى قلب تو را بخورد سیر نمى شود و اگر بقدر سوراخ سوزنى روى چشم تو چیزى گذارده شود نمى بینى ، مى خواهى با این قلب و چشم به اسرار آسمانها و زمین واقف شوى ؟ چه بسا از اسرار و حکم بر افراد بشر پوشیده است بواسطه نداشتن استعداد درک آن علل و حکم .

العلم للرحمان جل جلاله

 

و سواه فى جهلاته یتغمم

 

ما للتراب و للعلوم و انما

 

سعیى لیعلم انه لا یعلم

 

علم مخصوص خداى بزرگ است و غیر خدا در جهالت زمزمه مى کند، خاک را با علم و دانش چه کار، سعى مى کند که بداند نمى داند.

این مطلب را همه جا در نظر داشته باشید که اگر براى حکمى حکمتى ندیدیم بدانیم که حضرت حق تمام کرده ها و گفته هایش از روى حکمت است و لو اینکه آن را ما ندانیم (65)

شافعى گفته است :

کلما ادبنى الدهر ارانى نقص عقلى

 

و اذا ما زددت علما زادنى علما بجهلى (66)

 

در روایت دیگرى آمده است که امام زین العابدین علیه السلام مى فرماید:

((العلم سبعه و عشرون حرفا فجمیع ما جائت به الرسل حرفان قلم یعرف الناس حتى الیوم الحرفین فان قائمنا اخرج الخمسه و العشرون حرفا فبثها فى الناس وضم الیها الحرفین حتى یتمها سبعه و عشرون حرفا)) (67)

علم بیست و هفت حرف است آنچه انبیا براى مردم آورده اند دو حرف است و تا به امروز مردم بیش از آن دو حرف را نمى دانند ولى وقتى قائم ما قیام کند بیست و پنج حرف دیگر را آشکار کند و آنها را در بین مردم منتشر سازد و آن دو حرفى که انبیا آورده اند به آنها اضافه مى کند تا تمام بیست و هفت حرف یعنى قسمتهاى مختلف علوم بین مردم انتشار یابد.

از این روایت خوب مى توان تکامل فکرى و علمى عصر امام زمان را دانست ، تا هم اکنون آنچه را انبیا و اولیا براى بشر گفته اند و بشر خود فهمیده دو حرف است و با این دو حرف این اندازه ترقیات مادى و معنوى بدست آورده وقتى که تمامى بیست و هفت حرف در زمان امام آشکار گردد این بشر از نظر قدرت به کجا مى رسد تصورش براى انسان امروز مشکل است

                                                                                نرم افزار بوستان حکایت