حسن ختام وصیتنامه امام خمینى‏ ( ره )
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

اماما! اماما! تا انقلاب مهدى راهت ادامه دارد

حُسن ختام‏

الا یا أیها الساقى ز مى پر ساز جامم را

 

که از جانم فرو ریزد هواى ننگ و نامم را

از آن مى ریز در جامم که جانم را فنا سازد

 

برون سازد ز هستى هسته نیرنگ و دامم را

از آن مى ده که جانم را ز قید خود رها سازد

 

بخود گیرد زمامم را فرو ریزد مقامم را

از آن مى ده که در خلوتگه رندان بى‏حرمت‏

 

بهم کوبد سجودم را بهم ریزد قیامم را

نبودى در حریم قدس گلرویان میخانه‏

 

که از هر روزنى آیم گلى گیرد لجامم را

روم در جرگه پیران از خود بى‏خبر شاید

 

برون سازند از جانم به مى افکار خامم را

تو اى پیک سبک باران دریاى عدم از من‏

 

بدریادارِ آن وادى رسان مدح و سلامم را

بساغر ختم کردم این عدم اندر عدم نامه‏

 

به پیر صومعه برگو به بین حُسن ختامم را

     

دى ماه 1367

وصیتنامه سیاسى-الهى امام خمینى(س)، متن، ص: 96