مشورت با صاحب نظران .......
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مشورت ،حریص ،خسیس ،ترسو

علی (ع ) فرمود : هنگامی که پیامبر اکرم (ص ) مرا به یمن می فرستاد چنین توصیه کرد :

یا علی !کسی که طلب خیر کند حیران نمی ماند و کسی که مشورت نماید پشیمان نمی شود !

یا علی ! با ترسو مشورت مکن زیرا راه رهایی را برتو تنگ نشان می دهد

ویا با خسیس مشوت مکن زیرا که تو را از مقصد باز می دارد

و با حریص مشورت نکن زیرا آزمندی را برای تو می آراید .

                                                                         امالی طوسی ص 136 .