اگر دین اسلام کاملترین دین عالم است ؛ پس چرا خداوند اینهمه پیامبر و ادیان .....؟
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کاملترین دین عالم ،اینهمه پیامبر و ادیان گوناگون چرا ؟

آیا دین اسلام کاملترین و بهترین دین عالم است؟اگر هست پس چرا خداوند اینهمه پیامبر و ادیان گوناگون آورده است؟چرا از همان ابتدای خلقت فقط دین اسلام را به وسیله حضرت محمد(ص) وجانشینانش بوجود نیاورد تا همه بندگان به وسیله او وجانشینان بعد از او هدایت شوند؟ درحال حاضر ادیان زیادی غیر از اسلام مثل مسیحی یهودی زردتشتی بودایی و... در جهان وجود دارند پس تکلیف پیروانشان چه میشود؟چه بسا بسیاری از انسانهای خوبی هم در بین آنها هستند که کارهای خیر وخوب زیادی انجام می دهند ولی شناختی از اسلام ندارند یعنی کسی نبوده که به انها درباره اسلام توضیح دهد تکلیف این دسته از انسانها بعداز مرگ چه می شود؟ (جهنم یا بهشت و چرا؟)

پاسخ:

دین وظیفه اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها را بر عهده دارد.(1) لذا باید در عرصه های مربوط به اصول و فروع به گونه ای باشد که بتواند ایمان آورندگان به آن دین را به سعادتی که از آن دین توقع می رود برساند و الا در صورت عدم تناسب بین آموزه های دینی و نیازهای مردم و راه هایی که ایشان را به سعادت می رساند، آن دین کارکرد خود را از دست خواهد داد و در نیل به هدف موفق نخواهد بود.
از این رو همه ادیان آسمانی که از طرف خداوند توسط پیامبران برای هدایت بشر آمده اند، مشتمل بر یک سری دستورات جزئی و فروع عملی متناسب با ابعاد طبیعی و مادی آدمی و خصوصیات فردی و اجتماعی بشر هستند که به مقتضای زمان ها و مکان های گوناگون تغییر می کند لکن همه آنان در اصول مشترکند. اصولی همانند مسأله توحید، وحی، رسالت،عصمت، امامت، عدالت، برزخ، قیامت و اموری از این قبیل که همان خطوط کلی است.(2) به طوری که حقیقت همه ادیان را تسلیم شدن در برابر مجموعه این امور و قبول آنها تشکیل می دهد. چنانکه خداوند در آیه 19 سوره آل عمران می فرماید:
ان الدین عندالله الاسلام (دین در نزد خدا، اسلام (و تسلیم شدن در برابر حق) است پس حقیقت همه ادیان آسمانی و ابراهیمی یکی است. چرا که حقیقت دین عبارت است از تسلیم شدن در برابر بیانی که از طرف خدا در مورد عقاید و اعمال و یا در مورد معارف و احکام صادر می شود.(3) لکن اختلاف و کثرت ادیان یا از ناحیه ارائه چهره های گوناگون یک حقیقت واحده است که در طی اعصار و قرون یکی پس از دیگری ظهور می یابد و یا آنکه به بیان دقیق تر متناسب با مراتب فهم و ادراک مردم از آن حقیقت اصیل است.(4)
در این میان بهتر بودن اسلام نسبت به ادیان گذشته از جهت کاملتر بودن آن است و نه از جهت آنکه حقیقتی را در بردارد که ادیان گذشته فاقد آن حقیقت بوده اند چرا که از سویی کاملترین ادیان معرفی شده(مائده : 3.) و از سوی دیگر هرگز نافی دین و شرایع گذشته نیست و آنها را باطل نمی داند. قرآن در این باره می فرماید:
وَأَنزَلْنَا إِلَیْک الْکتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ. این کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و حافظ و نگاهبان آنهاست».( مائده : 48.)
با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که حکمت الهی ایجاب می کند که با توجه به ظرفیت انسانهای هر عصری، دینی را برای آنها بفرستد که مایه نجات آنان گردد و الا مغایر حکمت و علم خود عمل کرده است و از سوی دیگر تفاوت ماهوی بین ادیان نیست و اختلاف فقط در دستورات جزئی و فروع عملی است.
اما درباره اعمالی که افراد غیر مسلمان انجام می دهند:
1. یا به خدا و آخرت ایمان ندارند، طبعا هیچ عملی را به منظور بالا رفتن به سوی خدا انجام نمی دهند وچون به این منظور انجام نمی دهند قهراً سیر و سلوکی از آنها به سوی خدا و عالم آخرت صورت نمی گیرد پس طبعا آنها به سوی خدا و ملکوت خدا بالا نمی روند و به بهشت نمی رسند. یعنی به مقصدی که به سوی آن نرفته اند، به حکم آنکه نرفته اند نمی رسند اما اعمال خیری که انجام می دهند مانند خدمت به خلق موجب تخفیف و در بعضی موارد موجب رفع عذاب آنها خواهد شد.
2. افرادی که به خدا و آخرت ایمان دارند و اعمالی را با انگیزه تقرب به خدا انجام می دهند و در کار خود خلوص نیت دارند عمل آنها مقبول درگاه الهی است و استحقاق پاداش و بهشت می یابند اعم از آنکه مسلمان باشند یا غیر مسلمان اما غیر مسلمان به موجب اینکه از نعمت اسلام بی بهره است طبعا از مزایای استفاده از این برنامه الهی محروم می ماند و از اعمال خیر او، آن اندازه اش مقبول است که با برنامه الهی اسلام منطبق باشد مانند انواع احسان ها و خدمت ها به خلق خدا. اما عبادات مجعوله که اساسی ندارد طبعاً نامقبول است و یک سلسله محرومیت ها که از دست نارسی به برنامه کامل ناشی می شود شامل حال آنها می گردد. در عین حال اگر افرادی غیر مسلمان اعمال خیر فراوانی به قصد تقرب به خدا انجام دهند اما وقتی که حقایق اسلام بر آنها عرضه گردد تعصب و عناد بورزند و انصاف و حقیقت را کنار بگذارند تمام آن اعمال خیر هدر است.(5)

                                                                          نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. شریعت در آئینه معرفت، جوادی آملی، نشر اسراء، 1381ش، چاپ سوم، ص111.
2. همان، ص118.
3. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه: موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، سال 1374ش، چاپ پنجم، ج3،ص 189.
4. شریعت در آئینه معرفت، جوادی آملی، نشر اسراء، 1381ش، چاپ سوم. ص119، 120.
5. عدل الهی، شهید مطهری، مرتضی، انتشارات صدرا، سال 1386ش، چاپ 28، ص317 ـ 318.