ارسال سلام در میلا امام رضا (ع )
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ارسال سلام ،رضاجان ،نعیمی قمی ،میلاد امام رضا (ع )

سلام علیک ای امام شیعیان

رضاجان  رضاجان  رضاجان  رضاجان

مبارک بر همه جشن میلاد تو

مرغ دل پر زنان می کند یاد تو

ذکر نامت بود بر لب عاشقان

رضاجان  رضاجان رضاجان  رضاجان

بوی گل آید از گلشن فاطمه

جلوهگر شد رخ ثامن الائمه

باشد این زمزمه بر لب شیعیان

رضاجان  رضاجان  رضاجان  رضاجان

سر زد از مدینه ماه برج یقین

پیچیده در فضا بوی خلد برین

مبارک مقدم امام هشتمین

گشته مرغ سحر یاد تو نغنه خوان

رضاجان   رضاجان   رضاجان   رضاجان

ای که مهرت بود    روح ایمان ما

تربت پاک تو     قبله     جان ما

با تو بود از ازل عهد و پیمان ما

تولایت  بود ما را    حصن امان

رضاجان  رضاجان  رضاجان  رضاجان

                                    محمد نعیمی قمی