سال جدید
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

فردا شب سخن از جان جهان باید گفت

در شام حلول سال جدید با عزت

تبریک به صاحب الزمان باید گفت