عوامل تحریف دین چیست؟
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: عوامل تحریف دین چیست؟ ،معنای دین: ،انواع تحریف:

پاسخ:

برای روشن شدن جواب چند نکته بعنوان مقدمه یادآوری می شود:
1- معنای تحریف برخی گفته اند: تحریف آن است که کلام به صورتی قرار داده شود که بتوان آن را دو گونه یا چند گونه معنی کرد(1) برخی دیگر گفته اند تحریف آن است که کلمه را از معنای خودش، تغییر بدهیم. یعنی شبیه سازی کنیم. (2) چنانکه می گویند یهودیها تورات و معانی آنرا باکلمات مشابه تحریف نمودند.
2- انواع تحریف: تحریف گاهی در دین و کتابهای الهی است و گاهی در غیر آن، تحریف در دین هم گاهی لفظی است یعنی لفظی را بردارند و جای آن لفظ دیگری قرار دهند گاهی معنوی است.(3) یعنی لفظ همان لفظ است، ولی معنای آن را به گونه ای تغییر می دهند. که خلاف مفهوم واقعی آن باشد.
تحریف در غیر دین نیز اقسامی دارد که به عنوان مثال می توان به تحریف در تاریخ، وقایع نگاری و شخصیّت ها و اشاره کرد.
3- معنای دین: دین در لغت به معنای طاعت و جزاء است. و از باب کنایه بر شریعت و مجموعه قانون الهی اطلاق می شود. دین گاهی معنای مذهب را دارد و گاهی به اطاعت و رام بودن در مقابل شریعت، گفته می شود.(4)
بعد از این مقدمه جواب این است که برای تحریف، عوامل مختلفی وجود دارد که ما به صورت کلی به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
الف) حفظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی: یکی از عوامل عمده که باعث تحریف در تاریخ... و باعث تحریف دین شده است، حفظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی گروه تحریف گر، است که در این قسمت یهود و همدستان آنها ید طولائی دارند در قران بیشترین آیاتی که مربوط به تحریف می باشد، به این قوم نسبت داده شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود. 1- «انتظار دارید به (آئین) شما ایمان بیاورند، با اینکه عده ای از آنها سخنان خدا را می شنیدند، و پس از فهمیدن، آن را تحریف می کردند در حالی که علم و اطلاع داشتند»(5) قرآن به اینها نصیحت می فرماید: «اول به پیامبر کافر نباشید و آیات خداوند را با تحریف به بهای کم نفروشید»(6) در جای دیگر می فرماید: «حق را با باطل مشتبه نسازید، و حق را (پیامبر بودن محمد-صلی الله علیه و آله و سلم- را که در تورات آمده) کتمان نکنید در حالی که خود می دانید (که محمد-صلی الله علیه و آله و سلم- پیامبر خاتم است)»(7)
2- «بعضی از یهود، سخنان را از محل خود تحریف می کنند «به جای اینکه بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم، می گویند شنیدیم و مخالفت کردیم».(8)
ب) گاهی عامل تحریف ادیان، هماهنگی با پیشرفت زمان، و تغییر دادن کتب طبق میل مردم بوده است که در نوع ادیان تحریف شده، این مسأله مشاهده می شود.(9)
ج) زمینه سازی حکومت و ریاست: در حدیثی آمده که «معاویه» نامه ای به «مروان» نوشت تا از مردم برای فرزندش یزید بیعت بگیرد، «عبدالرحمان» فرزند ابوبکر گفت: معاویه می خواهد مانند «هِرقل» و کسری عمل کند، مروان فریاد زد: خاموش باش تو همان کسی هستی که این آیه در حق تو آمده است: «کسی که به پدرش و مادرش می گوید اف بر شما، عایشه گفت: دروغ می گویی ـ خدا تو را لعنت کرده در حالی که در پشت پدر بودی.(10)
مروان این تحریف معنوی را برای رسیدن یزید به خلافت، انجام داد.
د) جبران شکست ها: چنانکه معاویه و عمروعاص جمله پیامبر-صلی الله علیه وآله وسلم- را که فرمود: ای عمار تو را دسته سرکشان می کشند «لقتلک الفئة الباغیة»(11) تحریف معنوی کرد که مراد علی است که او را برای جنگ به میدان آورده تا جلو شکست خود را بگیرند.
ه‍) قهرمان سازی و اسطوره سازی: مثل آنچه یهودیان درباره عُزیر، و مسیحیت درباره مسیح می گویند که فرزند خدا می باشد.
6- اغراض دشمنان دین: که این را هم در ادیان دیگر داریم، و هم در اسرائیلیات که علیه مسلمانان ساخته اند، و یا تهمت هایی که به امام علی-علیه السلام- و پیامبر-صلی الله علیه وآله- زدند.
7- هوس و میل های درونی: مثل تحریم ازدواج موقت در اسلام توسط عمر.(12)
8- حفظ موقعیت نظامی: مثل تبدیل «حی علی خیر العمل» به «الصلوه خیر من النوم» برای حفظ موقیعت کشور گشائی.
9- جبران ضعف ها: مثل انکار عصمت همه جانبه پیامبر اسلام -صلی الله علیه وآله- برای جبران ضعف جانشینان، و اینکه عمر و ابابکر، سقف شهر علمی است که پیامبر خود آن شهر است، و یا آن دو، دو پیرمرد بهشتند.(13) و یا تحریف های معنوی که انجام دادند، ولی را به معنای دوست گرفته اند، نه سرپرست و مولی.
10- انگیزه مالی و اقتصادی: چنانکه «سمره بن جُندب» با گرفتن 400 هزار درهم از معاویه آیه «من یشری نفسه ابتغاء»(14) که همه قبول دارند، درباره امام علی-علیه السلام- در شب «لیله المبیت» نازل شده، با حدیث جعلی آنرا در مورد «عبدالرحمن بن ملجم دانست»(15) که این تحریف معنوی است.

                                                                 نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. اصفهانی، محمد راغب، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم، 1404، ص 114 .
2. خلیل بن احمد الفراهیدی، ترتیب کتاب العین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1414، ص 172.
3. ر،ک: مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دهم، 1370، ج 11، ص 28.
4. المفردات فی غریب القرآن، پیشین، ص 175.
5. بقره:75.
6. بقره:41.
7. بقره:42.
8. نساء:46.
9. ر،ک: توفیقی، حسین، جزوه کتاب مقدس مسیحیان، مؤسسه امام صادق- علیه السلام- . و ر،ک: و ـ م میلر، تفسیر کتاب اعمال رسولان، ترجمه آقای احمد نخستین، انتشارات نور جهان، چاپ دوم، 1333.
10. تفسیر نمونه، پیشین، ج 21، ص 341.
11. ر،ک: مطهری، مرتضی، تحریفهای عاشورا، قم، نشر روح، 1360، ص 72.
12. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن، قم، انتشارات صدرا، چاپ هشتم، 1357، ص 47.
13. طبرسی، علی، احتجاج، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1413، ج 2، ص 477 ـ 478.
14. تفسیر نمونه، پیشین، ج 2، ص 48.
15. همان.