آثار صلوات فرستادن .....
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آثار صلوات ،دیدن امام زمان (عج ) ،مستجاب شدن

1 -  برآورده شدن حاجات او در دنیا و آخرت .

2 - فرستادن هزاران صلوات خداوند و ملائکه بر او .

3 - از رفتن نفاق .

4 - گشوده شدن درهای رحمت خداوند متعال .

5 - موجب خوشنودی خداوند باریتعالی .

6 - موجب مستجاب شدن سریع دعا .

7 - روشن شدن آسمانها تا قیامت به حرمت صلوات

8 - سنگینی اعمال در قیامت .

 9- در امان ماندن چهره از آتش دوزخ .

10 - کوتاهی در فرستادن صلوات موجب خروج از بهشت .

11 - دیدن امام زمان ( عج ) 12.

 - از بین بردن موانع .