مردم سه دسته ‏اند:
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مردم سه دسته ‏اند:

بارى خداوند یکتاى بخشنده، ربّ الارباب و مسبّب اسباب، آخرت را سراى پاداش و کیفر و دنیا را سراى اندوه و دلهره و کوشش و اکتساب قرار داده است و تلاش و کوشش در دنیا محدود به معاد بدون معاش نیست بلکه معاش وسیله و کمکى است براى معاد. بنابراین دنیا کشتزار آخرت و راه رسیدن به معاد است. در این مورد مردم سه دسته‏اند:

1- فردى که معاش او را از معادش بازداشته و او از جمله هالکان است.

2- کسى که معادش او را از معاش بازداشته و او از جمله سبقت گیرندگان و رستگاران است.

3- کسى که به اعتدال نزدیکتر است چنین شخصى به امر معاش به خاطر معادش مشغول شده و از جمله مقتصدان است و هرگز به مقام و مرتبه اقتصاد نمى‏رسد کسى که در کسب معاش راه صحیح را نپیماید و ملازم تقوا نباشد و تا وقتى که در کسب معیشت مؤدّب به آداب شریعت نباشد، هرگز از راه طلب دنیا نمى‏تواند وسیله‏اى براى آخرت فراهم کند.

                        راه روشن، فیض کاشانی ، جلد3، ص: 165