آثار ابن سینا
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آثار ابن سینا

دکتر یحیى مهدوى در فهرست مصنفات ابن سینا 131 کتاب و رساله را از آثار مسلم شیخ شمرده، و از 111 کتاب و رساله به نام آثار مشکوک وى یاد کرده است که مجموع آنها 242 تألیف و تصنیف مى‏شود.

مقدارى از کتابهاى شیخ به سبب مفصل بودن موضوع در چندین مجلد تدوین شده، که گاهى تعداد آنها تا بیست جلد رسیده است، مانند کتابهاى «حاصل و محصول» و «الانصاف» و ...

«کتاب دانشنامه علائى» یگانه تصنیف فارسى شیخ است که در انتساب آن به شیخ تردید نشده:

«در جمیع نسخ قدیمى فهرست آثار شیخ با قید اینکه فارسى است نام آن برده شده است، و نخستین کتاب جامعى است که به فارسى در جمیع علوم نظرى متداول آن زمان نوشته شده است و تا امروز باقى است.

در این کتاب شیخ سعى کرده است که براى اصطلاحات فلسفى معادلهاى فارسى بیابد، و یا بسازد و به- کار ببرد، تا این راه دشوار را براى آیندگان بگشاید» «1»

با این همه از روزگار شیخ تا به امروز، بسیارى از آثار ارزنده وى به فارسى ترجمه شده است، که ترجمه فن سماع، یا فنون سماع طبیعى به همت محمد على فروغى، و ترجمه رساله مخارج الحروف از دکتر پرویز ناتل خانلرى، تا این روزگار در شمار آخرین آنهاست.

______________________________
(1). فهرست نسخه‏هاى مصنفات ابن سینا، ص 101

 

ترجمه رساله اضحویه، ص: 25