آواز خوش ........ بخوان ولی از من نشنیده بگیر
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آواز خوش ،مؤذن ،اذان

مؤذنی اذان می گفت و می دوید .

پرسیدند : چرا می دوی ؟

گفت :

می گویند که آواز تو از دور خوش است ، می روم تا آواز خود را از دور بشنوم .

فقط کمی فکر کن ببین چه نتیجه می گیری ولی  مواظب باش به کسی نگی............