صفات دانش آموز خوب
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: صفات دانش آموز خوب ،‍‍و المتعلّم یحتاج إلى رغبة و ادارة

امام صادق ( ع ) می فرمایند :

‍‍و المتعلّم یحتاج إلى رغبة و ادارة و فراغ و نسک و خشیة و حفظ و حزم.

یعنى: متعلم نیز محتاج است به چند صفت:

یکى آن که- رغبت بسیار به تحصیل علم داشته باشد، که تا به حکم: «من طلب شیئا و جدّ، وجد و من قرع بابا و لجّ، ولج»، به مطلب فائز شود. چه، در تحصیل هر کار، خصوص علم که اهمّ کارها است و اشقّ شغلها، اهتمام و سعى بسیار در کار است و هر که را رغبت نیست، جدّ نیست و جدّ که نیست، علم نیست.

دوم آن که- اراده جزم داشتن و سخت شدن، به حیثیّتى که اگر سنگ ببارد، سر از شغل مطالعه و مباحثه بر ندارد و هیچ شغل و کار را مانع او نگرداند.

سوم آن که- فارغ البال بودن و هیچ کار با او جمع نکردن، وگر نه هیچ کدام کما ینبغی حاصل نخواهد شد.

چهارم آن که- به عبادت و تقوى بودن، چرا که علم، صفتى است بس شریف، و کمالى است بس منیف، و در محلّ خسیس جا نمى‏کند.

پنجم آن که- ملازم خوف الهى بودن.

ششم آن که- از هر چه منافى حفظ است، اجتناب کردن، تا قوّت حافظه، ضعیف نشود که قوّت حفظ از براى تحصیل علم، معین قوى است.

هفتم آن که- مقوّیات تعقّل به کار بردن و از منافیات آن، احتراز نمودن و بیدارى و سحر خیزى را ملازم بودن.

حاصل آن که: از براى تحصیل علم، هر زحمت که کسى به خود راه دهد، گنجایش دارد، و از براى رسیدن به او، از هر مطلب عالى مى‏توان گذشت.

                        ترجمه مصباح الشریعة، ص: 390