فوائد آیه الکرسی .....
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: فوائد آیه الکرسی ،تخم جاروب ،مویز ،سبَوح و قدَوس

1 - اگر در بالین شخص خوابیده بخواند بیدار می شود .

2 - اگر بخواهد دشمن ظالم را آواره گرداند چهل و یکبار بر تخم جاروب بخواند و در میان ایشان بریزد متفرق و آواره شود .

3 اگر کسی را در زنجیر کنند در شب هزار و یکبار بخواند البته روز خلاص شود .

4 - اگر برای شفای بیمار سه روز صبح 106 بار بخواند شفا یابد .

5 - اگر برای رفع درد سر هفت بار بخواند صحت یابد از برای هر روز بر مویز طائفی هفت بار بخواند و بخورد هفت مرض را از آن شخص دور گرداند .

6 - اگر در کشتی یا در ماشین یا در طیاره نشسته ف هفت بار بخواند به سلامت به مقصد می رسد .

7 - اگر حاجتی داشته باشد هفت روز صائم باشد هر روز 91 بار بخواند و دو رکعت نماز بخواند و در رکعت اول سوره ی حمد یکبار و سوره ی والسما’ و الطارق سه بارو در رکعت دوم بعد از حمد ده بار سوره توحید چون سجده رود هفت بار « سبَوح و قدَوس رب الملائک الرَوح » بگوید و سر بر دارد و 91 مرتبه آیه الکرسی بخواند محال است که حاجتش اگر مشروع باشد بر نیاید .