خواندن سوره ی « یس » به نقل از میرزا حبیب الله رشتی (ره )
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: میرزا حبیب الله رشتی ،شیخ انصاری ،قرائت سوره یس ،طلبه ها

آورده اند :

هنگامی که میرزا حبیب الله رشتی ( ره ) به سوی صحن می رفت تا  برای طلبه ها درس بگوید و وضو بگیردو وضو می گرفتسوره ی مبارکه یس را در بین راه حفظ می خواند تا به در قبله صحن حضرت علی ( ع ) می رسید خواندن سوره را در کنار آرامگاه استاد خود شیخ انصاری 0 ره ) به پایان می رساند و ثوابش را به روان استاد خود نثار می کرد واز روح آن مرد بزرگ استمداد می گرفت تا بهتر و روشن تر برای صد ها طلب دانشمند فاضل حقایق علمی را بیان کند