احکام خون‌
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: احکام خون‌

مسأله 37: خون انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد؛ مانند مرغ و گوسفند، نجس است.

مسأله 38: حیوانى که خون جهنده ندارد؛ مانند ماهى و پشه، خونش پاک است.

مسأله 39: خونى که در تخم مرغ وجود دارد نجس نیست و احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود.

مسأله 40: خونى که از لاى دندان (لثه) مى‌آید اگر با آب دهان مخلوط شده و از بین برود، پاک است و در آن صورت فرو بردن آب دهان هم اشکال ندارد.

______________________________
(1)- براى آشنایى بیشتر با چگونگى ذِبح حیوان، به مسألۀ 439 مراجعه شود.

 

احکام جوانان (فاضل)، ص: 64‌