احکام نجاسات‌
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: احکام نجاسات‌ ،چیزهاى نجس عبارت است از:

طهارت و پاکى بدن و محیط زندگى، در اسلام داراى اهمّیت بسیارى است. انسان باید از خوردن و آشامیدن چیزهاى نجس دورى کرده و بدن و لباسش براى «نماز» که بهترین شیوۀ پرستش پروردگار عالم است، پاک باشد و بهتر است تمیزترین لباس را بپوشد. بنابراین شناختن چیزهاى نجس و آموختن شیوۀ پاک کردن آنها نیز لازم است.

مسأله 23: همه چیز پاک است، مگر یازده چیز و آنچه بر اثر برخورد با اینها نجس شود.

مسأله 24: چیزهاى نجس عبارت است از: 1- ادرار (بول). 2- مدفوع (غائط). 3- مَنى. 4- مردار. 5- خون. 6- سگ. 7- خوک. 8- شراب. 9- آبجو. 10- کافر؛ که تمام اقسام آن نجس است، مگر اهل کتاب (یهود و نصارى و مجوس) که پاک مى‌باشند. 11- عرق شتر نجاست خوار.

مسأله 25: ادرار و مدفوع انسان و حیوان‌هاى حرام گوشت که خون جهنده دارند، نجس است.

مسأله 26: حیوان‌ها دو دسته‌اند، برخى خون جهنده دارند؛ یعنى اگر رگ آنها بریده شود، خون با فشار از آن بیرون مى‌آید و برخى دیگر خون جهنده ندارند؛ یعنى اگر رگ آنها بریده شود، خون با فشار بیرون نمى‌آید.

مسأله 27: ادرار و مدفوع حیوان‌هاى حلال گوشت؛ مانند گاو و گوسفند و حیوانهایى که خون جهنده ندارند؛ مانند مار و ماهى، پاک است.

مسأله 28: بول و غائط حیوانهایى که گوشت آنها مکروه است، پاک مى‌باشد؛ مانند اسب و الاغ.

مسأله 29: فضله (مدفوع) پرندگان حرام گوشت؛ مانند کلاغ، پاک است.

احکام جوانان (فاضل)، ص: 62‌