چند مسأله دربارۀ ازدواج‌
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: چند مسأله دربارۀ ازدواج‌ ،اگر کسى با زنى

مسأله 467: کسى که به واسطه نداشتن همسر به حرام مى‌افتد؛ مثلًا به نامحرم نگاه مى‌کند، واجب است ازدواج کند.

مسأله 468: در ازدواج باید صیغۀ مخصوص آن خوانده شود و تنها راضى بودن دختر و پسر و علاقه داشتن کافى نیست بنابراین، خواستگارى تا زمانى که صیغۀ ازدواج خوانده نشده، سبب محرم شدن نیست و با سایر زنان نامحرم تفاوتى ندارد.

مسأله 469: اگر یک حرفِ عقد ازدواج، غلط خوانده شود به طورى که معناى آن عوض شود، عقد باطل است.

مسأله 470: با دخترى که خواهر یا زن برادر انسان از شیر برادرش او را شیر کامل داده، نمى‌توان ازدواج کرد. همچنین است اگر خواهر زاده یا برادر زاده یا نوۀ خواهر یا نوۀ برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد.

مسأله 471: اگر شخص بالغى با پسر نابالغى لواط کند، مادر، خواهر و دخترِ پسر بر او حرام مى‌شود. ولى اگر هر دو بالغ باشند یا هر دو نابالغ باشند یا مفعول بالغ باشد یا شک کند بالغ بوده یا شک کند دخول شده یا نه، بر او حرام نمى‌شود.

مسأله 472: اگر کسى با زنى غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند. ولى اگر زنى را عقد نماید و با او نزدیکى کند بعد با مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمى‌شود و اگر پیش از آنکه با او نزدیکى کند با مادر او زنا نماید، احتیاط واجب آن است که از آن زن جدا شود.

احکام جوانان (فاضل)، ص: 181‌