احکام قرآن‌
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: احکام قرآن‌

مسأله 483: قرآن همیشه باید پاک و تمیز باشد و نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند.

مسأله 484: اگر جلد قرآن نجس شود و بى‌احترامى به قرآن باشد، باید آن را آب بکشند.

مسأله 485: رساندن جایى از بدن به نوشتۀ قرآن براى کسى که وضو ندارد، حرام است.

مسأله 486: در لمس نوشتۀ قرآنى فرقى بین آیات و کلمات، بلکه حروف و حتى حرکات آن نیست.

مسأله 487: در چیزى که قرآن بر آن نوشته شده است، بین کاغذ و زمین و دیوار و پارچه فرقى نیست.

مسأله 488: در نوشتۀ قرآنى فرقى نیست که با قلم نوشته شده باشد یا چاپ یا گچ و یا چیز دیگر.

مسأله 489: اگر نوشتۀ قرآنى در قرآن هم نباشد، لمس آن حرام است. پس اگر آیه‌اى از قرآن در کتاب دیگرى نوشته شده باشد، بلکه اگر کلمه‌اى از آن در کاغذى باشد، یا نصف کلمه‌اى از آن از برگ قرآن یا کتاب دیگرى بریده شده باشد، بازهم لمس آن بدون وضو حرام است.

مسأله 490: موارد زیر، لمس نوشتۀ قرآن به حساب نمى‌آید و حرام نمى‌باشد:* لمس آن از پشت شیشه یا پلاستیک.* لمس ورق قرآن و جلد آن و اطراف نوشته‌ها.* لمس ترجمۀ قرآن به هر لغتى باشد، (البته لمس اسم خداوند به هر لغتى که باشد، براى کسى که وضو ندارد حرام است، مانند کلمۀ خدا).

مسأله 491: کلماتى که مشترک بین قرآن و غیر قرآن است، مانند «مؤمن»، «الّذین» اگر نویسنده به قصد قرآن نوشته باشد‌ لمس آن بدون وضو حرام است.

مسأله 492: لمس خطوط قرآن بر جُنب، حرام است.

مسأله 493: انسان جُنب نباید سوره‌هاى سجده‌دار قرآن را بخواند (تفصیل آن در مسأله 111 گذشت).

احکام جوانان (فاضل)، ص: 184‌