احکام سلام کردن‌
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: احکام سلام کردن‌

مسأله 473: سلام کردن به دیگران مستحب، ولى جواب آن واجب است.

مسأله 474: سلام کردن به کسى که در حال خواندن نماز مى‌باشد، مکروه است.

مسأله 475: اگر کسى به نمازگزار سلام کند، باید همانطور که او سلام کرده جواب دهد؛ مثلًا اگر گفته: «سلام علیکم» در جوابِ او بگوید: «سلام علیکم»، ولى در جواب «علیکم السلام» بگوید: «سلام علیکم».

مسأله 476: کسى که نماز مى‌خواند، جایز نیست به دیگران سلام کند.

مسأله 477: سلام را باید فوراً جواب داد.

مسأله 478: اگر دو نفر همزمان به یکدیگر سلام کنند، بر هر یک واجب است که جواب سلام دیگرى را بدهد.

مسأله 479: سلام کردن به کافر مکروه است و اگر او به مسلمانى سلام کند، احتیاط واجب آن است که در جواب او بگوید: «علیک» و یا فقط بگوید: «سلام».

احکام جوانان (فاضل)، ص: 182‌