احکام و شرایط سر بریدن حیوان‌
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: احکام و شرایط سر بریدن حیوان‌

مسأله 453: دستور سر بریدن حیوان آن است که حلقوم (مجراى نفس) و مرى (مجراى غذا) و دو شاهرگ را که در دو طرف حلقوم است و به آنها اوداج اربعه (چهار رگ) گفته مى‌شود از پایین برآمدگى زیر گلو به طور کامل ببُرند و اگر آنها را بشکافند، کافى نیست.

مسأله 454: سر بریدن حیوان (ذِبح) شش شرط دارد: 1- کسى که سر حیوان را مى‌بُرد، مسلمان باشد. 2- سر حیوان را با ابزار آهنى ببرد. 3- هنگام بریدن، صورت، دست، پا و شکم حیوان رو به قبله باشد. 4- هنگام سر بریدن حیوان، نام خدا را ببرد و اگر تنها «بسم اللّٰه» را بگوید، کافى است. 5- حیوان پس از سر بریدن حرکتى بکند که معلوم شود‌

احکام جوانان (فاضل)، ص: 174