مصرف زکات‌
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مصرف زکات‌

مسأله 410: مصرف زکات هشت مورد است که مى‌توان آن را در تمام یا برخى موارد آن مصرف کرد و بعضى از آن موارد بدین قرار است: فقیر و مسکین. بدهکارى که نمى‌تواند قرض خود را بدهد. غیر مسلمانانى که اگر به آنها زکات داده شود، به دین اسلام مایل مى‌شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‌کنند. در راه خدا؛ یعنى در کارهایى که نفع آن به عموم مسلمانان مى‌رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد؛ مانند ساختن جاده، پل و مسجد. «1»‌

______________________________
(1). براى آشنایى با سایر موارد مصرف زکات مى‌توانید به رسالۀ توضیح المسائل مسألۀ 1993 مراجعه کنید.

احکام جوانان (فاضل)، ص: 161