پند ، پند ، پند و ...............
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دوستان ،سنایی ،آفتاب ،ابر

به هوش ای دوستان .....

نشین با بدان که صحبت بد                                     گر چه پاکی تو را پلید کند

می دانی که .......

آفتابی بدین       بزرگی را                                        پاره ای ابر     ناپدید کند

چه زیبا گفته سنایی ،پس از ابره عبرت بگیریم .

نکنه در انتخاب دوست دقت نکنیم تا اینکه دچار  ..................