نمازهای واجب و مستحب
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نمازهای واجب و مستحب

نمازها به دو قسمِ واجب و مستحب تقسیم مى ‏شوند.

نمازهاى واجب شش تا است: 1. نماز یومیه که در مجموع 17 رکعت است: نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار رکعت، نماز عصر چهار رکعت، نماز مغرب سه رکعت و نماز عشا چهار رکعت.

2. نماز آیات: دو رکعت.

3. نماز میت.

4. نماز طواف واجب خانه کعبه: دو رکعت است، که بعد از طواف واجب خوانده مى‏شود.

5. نماز قضاى پدر که بر پسر بزرگ‏تر واجب است. تعداد رکعات آن بستگى دارد که پسر بزرگ‏تر چند رکعت از نمازهاى قضا شده پدر را یقین‏ دارد که به همان مقدار بر او واجب است.

6. نمازى که به واسطه اجاره، نذر، قسم و عهد واجب مى‏شود؛ تعداد رکعات هم بستگى دارد که هنگام نذر، اجاره، قسم و یا عهد، چند رکعت در نظر گرفته شده است.

نمازهاى مستحبى فراوان است، که در توضیح المسائل مراجع بزرگوار آمده است. «1»

قرآن به نمازهاى یومیه به صورت کلى اشاره کرده؛ از جمله درآیات:

نساء، آیه 103؛ هود، آیه 114؛ اسراء، آیه 78 و ... و در آیه 84 سوره توبه به نمازمیت اشاره‏اى شده است و نیز درباره نمازهاى مستحبى در آیات:

مزمل، آیه 2؛ طور، آیه 49؛ زمر، آیه 9؛ انسان، آیه 26 و ... به نماز نافله شب اشاره کرده است __________________________________________________

 (1). ر. ک: توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 421- 910

                        پرسمان قرآنى نماز، ص:200 -  201