فلسفه اختلاف تعداد رکعت‏هاى نمازها
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: فلسفه اختلاف تعداد رکعت‏هاى نمازها

فلسفه اختلاف تعداد رکعت‏هاى نمازها چیست؟

در مورد فلسفه احکام، به طور کلّى و اختلاف در عدد رکعت نمازها، به طور خاصّ، باید به موارد ذیل، توجه شود:

1- همه احکام الهى، داراى حکمت بوده و بر اساس مصلحت یا دفع مفسده است، ولى ممکن است براى ما مشخَّص نباشد.

2- احکام دین، دو دسته‏اند: الف) فلسفه و حکمت آنها بیان شده است؛ مانند نماز (عنکبوت، آیه 45) و شراب (مائده، آیه 91). ب) فلسفه آن بیان نشده است؛ مانند اختلاف رکعت نمازها.

3- این که سبب بیان نشدن علل و حکمت‏هاى بعضى از احکام مانند اختلاف عدد رکعت نمازها چیست، چند احتمال وجود دارد:

الف) براى امتحان بندگان، و معلوم شدن این که آیا بدون چون و چرا، از او اطاعت مى‏کنند یا نه، باشد؛ مانند عدد فرشتگان نگهبان جهنم که به تصریح قرآن براى امتحان است (مدثر، آیه 30 و 31).

ب) فواید و آثار بعضى احکام، تنها مربوط به این دنیا نیست تا ما بتوانیم به آن پى‏ببریم، بلکه بسیارى از آنها، در جهان آخرت تأثیر دارد و ما، تا خود وارد آن جهان نشویم، نمى‏توانیم به آثار آنها دست یابیم.

ج) اگر پزشک بگوید از این قرص، صبح دو عدد، ظهر و عصر و عشا، چهار عدد و مغرب، سه عدد بخورید، آیا سبب این دستور را مى‏پرسیم؟

سبب نپرسیدن، این است که ما، به او اعتماد داریم و مى‏دانیم، حتماً به نفع ما دستورى را داده است؛ این که خداوند نماز صبح را دو رکعت و ظهر، عصر و عشاء را چهار رکعت و نماز مغرب را سه رکعت قرار داد، نیز ازهمین قبیل است.

                        پرسمان قرآنى نماز، ص:202 -  203