معناى محافظت بر نماز در قرآن
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: معناى محافظت بر نماز

با توجه به آیه 9 سوره مؤمنون، محافظت بر نماز به چه معنا است؟

مراد از محافظت بر نماز، حفظ آداب و شرایط و ارکان و خصوصیات آن است؛ آدابى که ظاهر نماز را از آن‏چه مایه فساد است حفظ کند و نیز روح نماز را که حضور قلب است، تقویت نماید و هم موانع اخلاقى را که سدّ راه قبول آن است، از بین ببرد. «1»

__________________________________________________

(4). ر. ک: همان، تفسیر نمونه، ج 25، ص 39؛ ج 14، ص 201

                        پرسمان قرآنى نماز، ص: 97