توانا بود هر که دانا بود
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: خداوند ،ناهید ،کس ،دانش

به نام خداوند خورشید و ماه                               که دل را به نامش خرد داد راه

جز او را ندان کردگار    سپهر                                فروزنده ی ماه و ناهید و   مهر

به دانش گرای و بدو شو بلند                               چو خواهی که از بد نیایی گزند

ز دانش در بی نیازی  بجوی                                 وگر چند سختیت آید به سوی

ز نادان بنالد دل سنگ و کوه                                 ازیرا ندارد بر کس        شکوه

توانا بود هر که دانا       بود                                   ز دانش دل پیر و برنا      بود   

                                                                                         فردوسی