روزگار بعد از ظهور امام زمان ( عج )
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: عدالت ،فقر زدایی ،ظهور امام زمان ( عج ) ،انتقام از ستمگران

اتفاقات بعد از ظهور آقا امام زمان ( عج )  :

1 - انتقام از ستمگران :

امام حسین (ع ) وقتی انبوه مشکلات جامعه اسلامی آن روزگاران را می دید و انواع ظلم و ستم کاری دشمنان را شاهد بود ،به آینده روشن و ظهور و انتقام آن حضرت چشم دوخته ، اظهار می داشت : 

<< خداوند قائم ما را ظاهر می کند و از ستمگران انتقام می گیرد >> .

                                                                                       عقد الدرر ، ص 181.

پس ظالمان به هوش .....................؟؟؟؟؟؟؟؟

2 - عدالت فراگیر :

اسلام حقیقی ، امامی را چشم به راه است که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد .

در این زمینه  امام حسین (ع ) می فرماید :

<<پس قائم ما قیام کند ، جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد چنان که پر از ظلم و فساد شده باشد و دلهای مومنین از شیعیان خود را شفا می بخشد  >>.

                                                                              بحار الانوار ، ج 36 ، ص 345 .

پس ظالمان و فاسدان   به هوش ................؟؟؟؟؟؟؟

3 - فقر  زدایی :

یکی از آرزوهای دیرین تمام انسانها فقر زدایی عمومی و آبادانی فراگیر و جهانی است .

این آرزو در دوران امام زمان (عج ) بر آورده می شود زیرا پس از ظهور حضرت مهدی (عج ) و استقرا عدل جهانی و عدالت اقتصادی هر گونه فقر و نیازی در کره زمین ریشه کن خواهد شد .

امام حسین (ع ) می فرماید :

<<با یکدیگر ارتباط داشته باشید و به یکدیگر نیکی کنید ، پس سوگند به خدایی که دانه را شکافت و پدیده ها را آفرید ، زمانی بر شما فرا خواهد رسید که شما جایی برای ( بخشش ) درهم و دینار نخواهید یافت >> .

                                                         فرهنگ سخنان امام حسین ( ع ) ، ص 123.

پس چپاولگران بیت المال و حقوق ملتها به هوش ...............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟