تلخیص قواعد فقه 1 ( محقق داماد )
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: تلخیص قواعد فقه 1 ( محقق داماد ) 1 )

 

1 )-  کلیات

1 . ارکان علم فقه

علم فقه از داشتن سه رکن اساسى  مستثنا نیست و مانند سایر دانش‌ها داراى اجزاى سه‌گانه زیر است:

الف) موضوع:  موضوع علم فقه عبارت است از «افعال مکلفان». احکام تکلیفى و وضعى عوارض ذاتى این افعال است که در فقه در مورد آن‌ها بحث و گفتگو مى‌شود.

ب) مبادى: مبادى علم فقه، شناختن اجزا و موضوعات و آگاهى از منابع استنادى آن‌ها و نیز تحلیل قضایا و قاعده کلى در علم فقه مورد استفاده قرار مى‌گیرند.


 
تلخلیص قواعد فقه 2 ( محقق داماد )
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ تیر ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: تلخلیص قواعد فقه 2 ( محقق داماد )

 

 

                                       *** بسم الله الرّحمن الرّحمن***

*** النبی «ص»: طلب العلم فریضة على کلّ مسلم، ألا إنّ اللَّه یحبّ بغاة العلم.                                                                                                               «اصول کافى، کلینی ، ج 1 ، ص 30 ».

پیامبر «ص»: طلب علم بر هر مسلمان واجب است. آگاه باشید که خدا جویندگان علم و دانش را دوست مى‏دارد!

 

*** الامام علی «ع»: تعلّموا العلم! فإنّ تعلّمه حسنة و مدارسته تسبیح، و البحث عنه جهاد، و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقة .. و هو أنیس فی الوحشة، و صاحب فی الوحدة، و سلاح على الأعداء، و زین الأخلّاء. یرفع اللَّه به اقواما یجعلهم فی الخیر ائمّة یقتدى بهم .. لانّ العلم حیاة القلوب .. و قوّة الأبدان من الضّعف .. بالعلم یطاع الله و یعبد ..

 «امالى شیخ  صدوق، ص 551 ».

امام على «ع»: دانش بیاموزید، که آموختن آن حسنه است، و گفتگو در باره آن تسبیح است، و جستجوى آن جهاد است، و آموختن آن به کسى که نمى‏داند صدقه است ... علم مونس است در بیمناکى، و یار است در تنهایى، و سلاح است بر ضد دشمنان، و آرایشى است در میان دوستان. خدا به برکت علم، گروههایى را برمى‏آورد و پیشوایان خیر و نیکى قرار مى‏دهد، تا دیگران از آنان پیروى کنند ... علم زندگى دلهاست ... و مایه نیرومندى تنها در برابر سستى ... و از روى علم و دانایى است که خدا اطاعت و پرستش مى‏شود ...

مبحث اول: کلیات‌

1. سیر تاریخى‌

در تاریخ فقه شیعه، از زمانى که عقل به عنوان یکى از منابع فقهى به حساب آمده، یعنى از زمان ابو على بن جنید (د. 381 ه‍ ق.)، قاعده‌ى قبح عقاب بلابیان در رأس اصول عقلى قرار گرفته است؛