نمونه موضوعات قرآنی ( برای تحقیق )
ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: نمونه موضوعات قرآنی ( برای تحقیق ) ،پایان نامه

نکته : 

هدف صرفا روشن کردن راه جهت یافتن موضوعات مورد نظر است اگر چه ممکن است یعضی از موضوعات ذکر شده برای تحقیق تکراری نباشد .

1 - اسرائلیات در داستان حضرت ابراهیم (ع )

2 – مقایسه داستان حضرت آدم و فرزندانش در قرآن و تورات

3 – راه های نفوذ اسرائلیات درتفاسیر قرآن

4 – وارد کنندگان اسرائلیات در تفاسیر قرآن


 
نمونه موضوع های فقهی ( برای تحقیق )
ساعت ٥:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: نمونه موضوع های فقهی ( برای تحقیق ) ،پایان نامه

نکته : هدف صرفا روشن کردن راه جهت یافتن موضوعات مورد نظر است اگر چه ممکن است یعضی از موضوعات ذکر شده برای تحقیق تکراری نباشد .

-احکام تصرفات صبی ممیز

 ازدواج مسلمان و غیر مسلمان

 احکام مجانین در فقه اسلامی